Vnitřní hodnocení kvality


Podle § 77 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů je vysoká škola povinna zavést a udržovat systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy, přičemž toto hodnocení spočívá v  aplikaci standardů a postupů vnitřního hodnocení kvality, ve vypracování zprávy o vnitřním hodnocení kvality, která popisuje dosažené kvalitativní výstupy vysoké školy v oblasti vzdělávací a tvůrčí činnosti a opatření přijatá k odstranění případných zjištěných nedostatků. Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vypracovává Rada pro vnitřní hodnocení MENDELU jednou za 4 roky a každoročně ji aktualizuje o dodatky popisující změny dosažené v kvalitě a v řídících opatřeních. Zpráva o vnitřním hodnocení včetně dodatků k ní je prezentována orgánům MENDELU a jejím součástem a je zveřejňována pro Národní akreditační úřad pro vysoké školství a pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 


Vnitřní hodnocení kvality 2021

 

 

 

Letošní vnitřní hodnocení kvality se uskutečnilo v termínu od 17. května do 9. července. Hodnoceno bylo celkem 172 ukazatelů. Pro hodnocení bylo vygenerováno celkem 3 651 dotazníků, celková účast na hodnocení byla 86 %. Ve kterých oblastech se nám podařilo zlepšit a ve kterých jsme naopak neuspěli, bylo ovlivněno situací spojenou s koronavirovou krizí. Logicky tedy klesly počty mobilit, počty akcí pořádaných pro studenty i veřejnost, ale také návštěvnost knihovny či míra využití klasického tištěného knižního fondu. Nepříznivý vliv však zaznamenala také například neúspěšnost studia, která oproti předchozímu období vzrostla u bakalářských studií o 5 p. b. na 27,5 % a u navazujících magisterských studií o 10 p. b. na 19 %. Naopak vzrostla účast studentů na evaluacích předmětů, a to o 21 p. b. na 71 %. Studenti přitom hodnotili více než polovinu všech předmětů. Skvělé výsledky se naopak objevily v hodnocení tvůrčí činnosti. Vzrostl jak celkový počet publikací, tak počet článků v časopisech v Q1 a Q2 a počet publikací s mezinárodní účastí.

Vyhodnocení bylo podkladem pro zpracování Dodatku ke zprávě o vnitřním hodncení kvality 2021 (jedná se o verzi, která je nyní v průběhu schvalovacího řízení).

 

 

Standardy a postupy pro vnitřní hodnocení 2021

Standardy a postupy pro vnitřní hodnocení slouží k popisu principů vnitřního hodnocení a definování kritérií, ukazatelů a standardů kvality v rámci jednotlivých oblastí činnosti. Jsou zpracovány pro jednotlivé úrovně hodnocení, ve kterých vždy shrnují všechna příslušná kritéria, ukazatele, způsob jejich výpočtu včetně podrobného popisu jednotlivých parametrů. Jsou aktualizovány pro každé hodnotící období. 

 

Harmonogram vnitřního hodnocení kvality 2021

17. 5. 2021 spuštění VHK 2021 pro všechny role
15. 6. 2021 ukončení sběru hodnocení v rolích IV. úrovně
23. 6. 2021 ukončení sběru hodnocení v rolích III. úrovně
30. 6. 2021 ukončení sběru hodnocení v rolích II. úrovně
 9. 7. 2021 ukončení sběru hodnocení v rolích I. úrovně
 7. 9. 2021 vyhodnocení VHK 2021, zpracování Zprávy o vnitřním hodnocení kvality a projednání v RVH

 

 Návody pro práci s aplikací Vnitřní hodnocení kvality 2021

Pro snadnější orientaci v aplikaci Vnitřní hodnocení kvality a ve vygenerovaných dotaznících slouží podrobné návody a související metodický pokyn:

  • Postup vnitřního hodnocení ZDE
  • Návody pro nahlížení do výsledků hodnocení podřízených zaměstnanců ZDE
  • Návod pro vytvoření nápravného opatření ZDE
  • MP 4/2019 – Tvorba a evidence opatření souvisejících s vnitřním systémem řízení kvality na MENDELU ZDE

 Vyhodnocení vnitřního hodnocení kvality

V současné době je k dispozici zpracované vyhodnocení Vnitřního hodnocení kvality pro rok 2020. Hodnoceným obdobím byl akademický rok 2018/2019 a kalendářní rok 2019. Více informací o zrealizovaném hodnocení se dozvíte ZDE.

Realizovaná hodnocení


Zprávy o vnitřních hodnoceních

 

 

<< <  Leden 2022  > >>
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Oddělení kvality a rizik

KANCELÁŘ

  • Zemědělská 1, 613 00 Brno
  • budova A, 2.NP, dv. č. N2013
  • Rektorát

KONTAKT