Zprávy o vnitřním hodnocení:

 

2023

Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality 2023 (za kal. rok 2022 a akad. rok 2011/2022) - verze po 1. jazykové korektuře, ve schvalovacím procesu

2022

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality 2022 (za kal. rok 2021 a akad. rok 2020/2021) - verze projednaná Vědeckou radou, Akademickým senátem a Správni radou Mendelovy univerzity v Brně

2021

Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality 2021 (za kal. rok 2020 a akad. rok 2019/2020) - verze projednaná Vědeckou radou, Akademickým senátem a Správni radou Mendelovy univerzity v Brně

  • Vyhodnocení VHK - podrobné vyhodnocení ukazatelů po kritériích a po fakultách (MS Excel) 

2020

Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kality 2020 (za kal. rok 2019 a akad. rok 2018/2019) – verze projednaná Vědeckou radou, Akademickým senátem a Správni radou Mendelovy univerzity v Brně

  • Vyhodnocení VHK - podrobné vyhodnocení ukazatelů po kritériích a po fakultách (MS Excel) 

2019

Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality 2019 (za kal. rok 2018 a akad. rok 2017/2018) – verze projednaná Vědeckou radou Mendelovy univerzity v Brně

  • Vyhodnocení VHK - podrobné vyhodnocení ukazatelů po kritériích a po fakultách (MS Excel)

Starší období

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality 2018 (za kal. rok 2017 a akad. rok 2016/2017) 

Zpráva o pilotním vnitřním hodnocení kvality 2017 (za kal. rok 2016 a akad. rok 2015/2016

 


 

Vnitřní hodnocení kvality (VHK)

 

Představuje soubor procesů, pravidel a dokumentů, upravujících podmínky zajišťování a vnitního hodnocení kvality v zdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, podle § 77b Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Na kvalitu je pohlíženo primárně skrze studijní programy, ve kterých se propojují jednotlivé oblasti činnosti univerzity, včetně podpůrných. Od poloviny roku 2023 je na univerzitě zaváděn nový koncept vnitřního hodnocení kvality, který využívá již zavedený systém kontroly a hodnocení kvality akreditovaných studijních programů, zapojuje však ve větší míře do součinnosti fakulty, a to prostřednictvím programových komisí a oborových rad. Toto hodnocení je pak doplněno tematickými kontrolami a hodnocením kvality vyplývajícím z činnosti rady pro vnitřní hodnocení. Naším cílem je zajištění větší míry propojenosti jednotlivých prvků systému řízení kvality, tj. hodnocení vzdělávací činnosti při uskutečňování studijních programů, tvůrčí činnosti akademických pracovníků zajišťujících studijních program, souvisejících podpůrných činností, ať už v podobě dostupnosti informačních zdrojů nebo využití školních podniků v rámci účelové činnosti a praxí nebo hodnocení kvality na základě získané zpětné vazby od studentů či externích odborníků.

VHK 2024+

 

 

Realizace VHK

Započne od ledna 2024

 

 

VHK na MENDELU do roku 2023

Vnitřní hodnocení kvality probíhá na MENDELU každoročně od roku 2017. V roce 2017 byl na základě nově vytvořeného systému vnitřního hodnocení spuštěn pilotní běh, v roce 2018 proběhlo řádné kolo hodnocení, a to již se softwarovou podporou univerzitního informačního systému. Systém vnitřního hodnocení kvality byl založen na účasti všech zaměstnanců, a to v předem definovaných rolích, které byly do roku 2022 rozděleny do čtyř úrovní: univerzita, fakulta/vysokoškolský ústav, ústav/pracoviště a garanti studijních oborů, akademičtí, vědečtí a neakademičtí pracovníci a garanti předmětů. Od roku 2023 byly hodnoceny úrovně I., III. a IV. Pro jednotlivé role byla stanovena kritéria kvality, která byla rozřazena do pěti oblastí činnosti univerzity, a to vzdělávací činnost, tvůrčí činnost, oblasti naplňování třetí role, oblasti řízení a oblasti provozních a podpůrných činností. Naplnění kritérií kvality bylo hodnoceno na základě jednotlivých dílčích ukazatelů a stanovených standardů pro úroveň hodnot, kterých mohou nabývat. Nastavení standardů jednotlivých ukazatelů se lišilo dle součástí a odráželo tak jejich oborová specifika. Ukazatele měly kvantitativní i kvalitativní charakter. Použití ukazatelů pro vnitřní hodnocení kvality a nastavení standardů bylo popsáno ve standardech a postupech pro vnitřní hodnocení pro každou úroveň zvlášť. Tyto standardy a postupy byly každoročně aktualizovány dle aktuálních změn pro dané hodnotící období.  Výstupem byla zpráva a její dodatky popisující změny dosažené v kvalitě a v řídících opatřeních. Zpráva o vnitřním hodnocení včetně dodatků byla následně prezentována orgánům MENDELU a jejím součástem a zveřejňena Národnímu akreditační úřad pro vysoké školství a pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  Bližší popis a výstupy z dřívějšího VHK naleznete zde.

 

Pozn.

Vysoká škola je dle § 77 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů povinna zavést a udržovat systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy, přičemž toto hodnocení spočívá v aplikaci standardů a postupů vnitřního hodnocení kvality, ve vypracování zprávy o vnitřním hodnocení kvality, která popisuje dosažené kvalitativní výstupy vysoké školy v oblasti vzdělávací a tvůrčí činnosti a opatření přijatá k odstranění případných zjištěných nedostatků. - definice povinnosti VHK, nebo pouze konstatování jak to bylo na MENDELU? Vnitřní hodnocení kvality je předmětem zájmu i kontrol nadřízených orgánů, včetně Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. 

 

 

 

Vnitřní hodnocení kvality od roku 2017 do roku 2023


Realizovaná hodnocení:

 

AKTUALITY

 

  • 31. 7. 2023 - bylo ukončeno dotazníkové šetření absolventů -> právě probíhá jeho vyhodnocení, více informací naleznete zde
  • 30. 6. 2023 - bylo ukončeno Vnitřní hodnocení kvality 2023, veškeré podrobné informace naleznete zde

 

<< <  Říjen 2023  > >>
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Oddělení kvality

 

KANCELÁŘ

  • Zemědělská 1, 613 00 Brno
  • budova A, 5.NP, dv. č. N5031

KONTAKT