Vnitřní hodnocení kvality 2020

 

 

Od druhé poloviny května do začátku července probíhalo na univerzitě další kolo vnitřního hodnocení kvality. Tentokrát do hodnocení přibyla celá řada nových ukazatelů. V oblasti tvůrčí činnosti byly doplněny nové ukazatele pro hodnocení  publikační a projektové činnosti, v oblasti pedagogické to byly ukazatele hodnotící vedené závěrečné práce. Pilotně byly na IV. úrovni zařazeny také ukazatele pro hodnocení umělecké činnosti. Celkem tak bylo hodnoceno 211 ukazatelů, z toho 70 na I. úrovni (v rolích rektor, resp. prorektor a kvestor), 97 ukazatelů ve II. úrovni (v rolích: děkan, resp. proděkan, ředitel VÚ, resp. zástupce ředitele VÚ a tajemník), 17 ukazatelů ve III. úrovni (v rolích: garant studijního oboru, vedoucí ústavu, vedoucí pracoviště) a 27 ukazatelů ve IV. úrovni (v rolích: garant předmětu, akademický/vědecký pracovník, neakademický pracovník).

Pro hodnocení bylo vygenerováno celkem 3 548 dotazníků, celková účast na hodnocení byla 85 %. Ve srovnání s hodnocením realizovaným v roce 2019 byl hodnocen přibližně stejný počet dotazníků, účast byla o 2 p. b. nižší.

Účast v hodnocení na IV. úrovni byla 84 %, na III. úrovni 90 %. Účast na úrovni univerzity (I. úroveň) a fakult (II. úroveň) byla stoprocentní. Podíl jednotlivých rolí IV. a III. úrovně na hodnocení je zachycen na následujících grafech.

 

 

Poděkování patří všem, kdo se hodnocení zúčastnili, a to i přes technické potíže, které letos vnitřní hodnocení kvality doprovázely. Nejprve bylo hodnocení pozastaveno díky zjištěným chybám na pozadí aplikace, které také způsobily, že nebylo možné provést hodnocení všech ukazatelů určených pro roli „akademický/vědecký pracovník“. I tak bylo díky těm, kteří hodnocení nových ukazatelů provedli, možné provést pilotní ověření hodnot těchto ukazatelů. V závěru hodnocení IV. a III. úrovně nám zase situaci zkomplikoval několikadenní výpadek UIS a některá hodnocení tak nebyla dokončena. Celkové procento provedených hodnocení však dokazuje, že se VHK stalo automatickou součástí systému řízení kvality.

Kompletní vyhodnocení všech ukazatelů je zpracováno do podoby tabulek a grafů a je k dispozici ZDE.

Jako jeden z podkladů sloužilo vyhodnocení ke zpracování Dodatku ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality. Do tohoto dokumentu bylo nově zapracováno hodnocení činnosti obou školních podniků.

Dodatek byl po projednání v radě pro vnitřní hodnocení předložen 6. 10. 2020 k projednání vědecké radě univerzity a poté 19. 10. 2020 ke schválení akademickému senátu univerzity. Na závěr dodatek dne 27. 10. 2020 projednala správní rada. 

 

Vybrané výsledky: 

Podíl počtu přijatých studentů k počtu přihlášených – Bc. studenti 75,6%
Podíl počtu přijatých studentů k počtu přihlášených – NMgr. studenti 72,7%
Neúspěšnost studentů 1. ročníku – Bc. studia 48,1%
Podíl zahraničních studentů (včetně studentů ze Slovenské republiky) 24,9%
Podíl zahraničních studentů (mimo studenty ze Slovenské republiky) 10,3%
 Účast studentů v evaluacích 50,30%
Počet studentů (Bc + NM) na 1 akademického pracovníka 15,46
Počet doktorandů na 1 školitele 1,3
Počet publikací ve Web of Science a Scopus 481
Počet článků v časopisech v Q1 a Q2 250
Počet publikací ve Web of Science a Scopus s mezinárodní účastí 215
Přírůstek počtu citací 22,10%
Objem smluvního výzkumu 20,1 mil. Kč
Příjem z licencí 2,1 mil. Kč
Počet podaných patentových přihlášek 4
Počet získaných patentů 7

 


 

Harmonogram vnitřního hodnocení kvality 2020

18. 5. 2020 spuštění VHK 2020 pro všechny role
23. 6. 2020 ukončení sběru hodnocení v rolích IV. úrovně
23. 6. 2020 ukončení sběru hodnocení v rolích III. úrovně
30. 6. 2020 ukončení sběru hodnocení v rolích II. úrovně
10. 7. 2020 ukončení sběru hodnocení v rolích I. úrovně
  8. 9. 2020 zpracování dodatku ke zprávě o VHK za rok 2020 a projednání v radě

Standardy a postupy pro vnitřní hodnocení

Standardy a postupy pro vnitřní hodnocení slouží k popisu principů vnitřního hodnocení a definování kritérií, ukazatelů a standardů kvality v rámci jednotlivých oblastí činnosti. Jsou zpracovány pro jednotlivé úrovně hodnocení, ve kterých vždy shrnují všechna příslušná kritéria, ukazatele, způsob jejich výpočtu včetně podrobného popisu jednotlivých parametrů. Jsou aktualizovány pro každé hodnotící období. 


Návody pro práci s aplikací Vnitřní hodnocení kvality

Pro snadnější orientaci v aplikaci Vnitřní hodnocení kvality a ve vygenerovaných dotaznících slouží podrobné návody a související metodický pokyn:

  • Postup vnitřního hodnocení ZDE
  • Návody pro nahlížení do výsledků hodnocení podřízených zaměstnanců ZDE
  • Návod pro vytvoření nápravného opatření ZDE
  • MP 4/2019 – Tvorba a evidence opatření souvisejících s vnitřním systémem řízení kvality na MENDELU ZDE

 

<< <  Září 2021  > >>
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Oddělení kvality a rizik

KANCELÁŘ

  • Zemědělská 1, 613 00 Brno
  • budova A, 2.NP, dv. č. N2013
  • Rektorát

KONTAKT