Vnitřní hodnocení kvality 2019


Vnitřní hodnocení kvality 2019 bylo v pořadí již třetím. Hodnoceno bylo 135 ukazatelů, vygenerováno 3 527 dotazníků, z nichž vyplněno bylo 3 076, tj. 87,2 %. Nejvíce ukazatelů bylo hodnoceno v oblasti vzdělávací činnosti. Oproti předcházejícímu období například vzrostla úspěšnost v přijímacím řízení, počet zahraničních studentů nebo podíl vyjíždějících i přijíždějících studentů. Beze změny zůstal například podíl zapsaných studentů na počtu studentů přijatých, úroveň zaměstnanosti absolventů nebo účast studentů v předmětových evaluacích. Z hodnocení tvůrčí činnosti stojí za zmínku přírůstek počtu citací v databázi Web of Science Core Collection, sledovaný v pětiletém intervalu. MENDELU získala vyšší institucionální podporu a díky úspěšnosti v projektech strukturálních programů dosáhla výše prostředků z účelových zdrojů 634 mil. Kč. Na stejné či přibližně stejné úrovni oproti předcházejícímu období zůstal objem prostředků ze smluvního výzkumu, příjmy z licencí, počet podaných patentových přihlášek i získaných patentů. Všem, kteří se vnitřního hodnocení kvality zúčastnili, děkujeme za věnovaný čas a poskytnuté informace. Zde si můžete stáhnout kompletní vyhodnocení hodnocení a také Dodatek zprávy o vnitřním hodnocení.

 

Stručný přehled výsledků:

Podíl počtu přijatých studentů k počtu přihlášených – Bc. studenti

79,2 %

Podíl počtu přijatých studentů k počtu přihlášených – NMgr. studenti

73,9 %

Neúspěšnost studentů 1. ročníku – Bc. studia

47,3 %

Podíl zahraničních studentů (včetně studentů ze Slovenské republiky)

22,9 %

Podíl zahraničních studentů (mimo studenty ze Slovenské republiky)

8,8 %

Účast studentů v evaluacích

50,5 %

Počet studentů na 1 akademického pracovníka

20,8

Počet doktorandů na 1 školitele

1,3

Počet publikací ve Web of Science a Scopus

503

Počet článků v časopisech v Q1 a Q2

211

Počet publikací ve Web of Science a Scopus s mezinárodní účastí

188

Přírůstek počtu citací

24,4 %

Objem smluvního výzkumu

17,4 mil. Kč

Příjem z licencí

2,2 mil. Kč

Počet podaných patentových přihlášek

5

Počet získaných patentů

4


Celková účast na hodnocneí ve IV. úrovni:

 

Grafické znázornění účasti na hodnocení po jednotlivých rolích IV. úrovně:

  


Celková účast na hodnocneí ve III. úrovni:

   

 Grafické znázornění účasti na hodnocení po jednotlivých rolích III. úrovně:

   


 Harmonogram vnitřního hodnocení kvalilty v roce 2019

15. 5. 2019  - zahájení VHK 2019
12. 6. 2019  - ukončení sběru hodnocení v rolích IV. úrovně
19. 6. 2019  - ukončení sběru hodnocení v rolích III. úrovně
28. 6. 2019  - ukončení sběru hodnocení v rolích II. úrovně
10. 7. 2019  - ukončení sběru hodnocení v rolích I. úrovně a ukončení VHK 2019
10. 9. 2019  - zpracování vyhodnocení VHK 2019, projednání zprávy, resp. dodatku na jednání RVH
17. 9. 2019   - projednání zprávy, resp. dodatku na zasedání VR MENDELU 
21. 10. 2019   - projednání a schválení zprávy, resp. dodatku na zasedání AS MENDELU 
prosinec 2019   - projednání zprávy, resp. dodatku na zasedání SR MENDELU 

 

Metodická pomoc

Hodnocení se provádělo v modulu UIS pod následujícím zobrazením:

 

Návody pro vnitřní hodnocení

Návody sloužily jednotlivým zaměstnancům k provedení hodnocení v dané roli (vedoucí ústavu, akademický/vědecký pracovník, neakademický pracovník, garant předmětu, atp.). Návody byly vytvořeny pro jednotlivé role a samostatně pro každou součást.

  • Návody k realizaci hodnocení pro jednotlivé role ZDE
  • Návody pro nahlížení do výsledků hodnocení podřízených zaměstnanců ZDE
  • Návod pro vytvoření nápravného opatření ZDE

 

Referenti kvality

Seznam osob, které poskytovaly metodickou podporu v oblasti kvality. Každá součást univerzity má stanovenou svoji kontaktní osobu. Seznam všech referentů kvality je k dispozici ZDE.

 

Standardy a postupy pro vnitřní hodnocení

Standardy a postupy pro vnitřní hodnocení slouží k popisu principů vnitřního hodnocení a definování kritérií, ukazatelů a standardů kvality v rámci jednotlivých oblastí činnosti. Jsou zpracovány pro jednotlivé úrovně hodnocení, ve kterých vždy shrnují všechna příslušná kritéria, ukazatele, způsob jejich výpočtu včetně podrobného popisu jednotlivých parametrů. Jsou vytvořeny samostatně pro každou součást a pro každé hodnotící období jsou aktualizovány. Standardy a postupy pro hodnotící období 2019 jsou k dispozici ZDE.


 

 

<< <  Červen 2021  > >>
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Oddělení kvality a rizik

KANCELÁŘ

  • Zemědělská 1, 613 00 Brno
  • budova A, 2.NP, dv. č. N2013
  • Rektorát

KONTAKT