Pilotní vnitřní hodnocení kvality


V období od 2. května do 21. července 2017 probíhalo na MENDELU, v souladu s rozhodnutím rektora č. 15/2017 , pilotní vnitřní hodnocení kvality. Celkem se ho zúčastnilo 880 osob v různých rolích, od akademických a neakademických pracovníků, přes vedoucí ústavů a garanty studijních oborů až po vedení jednotlivých součástí a univerzity. Rozesláno bylo celkem 2483 formulářů, z nichž 1979 bylo vyplněno, což představuje 80% účast na tomto hodnocení. Na základě zpracování dílčích výsledků hodnocení v jednotlivých úrovních byla vypracována Zpráva o pilotním vnitřním hodnocení kvality. Následně proběhla prezentace výsledků pilotního vnitřního hodnocení, stejně jako předložení zprávy vedení univerzity, členům kolegia rektora, rady pro vnitřní hodnocení a široké akademické obci. Na základě provedeného vyhodnocení pak v průběhu podzimu probíhala úprava nastavení systému vnitřního hodnocení kvality a příprava na další hodnocení v roce 2018.

Všem, kteří se účastnili pilotního vnitřního hodnocení kvality, podíleli se na jeho přípravě a realizaci, děkujeme. Podpořili tak naplnění dílčí části jednoho z prioritních cílů univerzity, kterým je vybudování funkčního systému řízení kvality na MENDELU.

 

Návratnost formulářů hodnocení

     

  

      


 

Vypořádání připomínek k pilotnímu vnitřnímu hodnocení a k nastavení systému řízení kvality

V rámci pilotního vnitřního hodnocení a dotazníku rozeslaného po ukončení hodnocení byla získána řada připomínek a námětů ke způsobu hodnocení a k nastavení systému řízení kvality jako celku. Všechny náměty a připomínky jsou velmi cenné pro smysluplné úpravy jak jednotlivých ukazatelů kvality, budování a dalšího rozvoje systému v souladu s požadavky jednotlivých aktérů v definovaných rolích, tak také k rozvoji diskuse nad systémem řízení kvality jako takovým a zvyšování povědomí o něm.

Jedním z hlavních cílů pilotního vnitřního hodnocení bylo ověření realizovatelnosti zvoleného přístupu. U některých ukazatelů bylo v rámci tohoto ověřování vědomě přistoupeno k jejich zjednodušení (např. u ukazatelů souvisejících s tvůrčí činností pracovníků bylo hodnocení omezeno na počty publikací, neboť přepočet na bodové hodnoty publikací vycházející z Rozhodnutí rektora č. 10/2016 (či z RIV bodů apod.) by neúměrně zatížil pracovníky. V dalším běhu hodnocení v roce 2018 budou již tyto ukazatele (s podporou UIS) upraveny do podoby relevantní ke zjišťování úrovně kvality.

Při přípravě Standardů a postupů vnitřního hodnocení (metodiky) pro realizaci dalšího běhu hodnocení na jaře 2018, jsou získané připomínky zohledňovány a dochází k úpravám některých ukazatelů a hodnoticích škál tak, aby lépe odpovídaly požadavkům na kvalitu související s jednotlivými rolemi pracovníků.

Vypořádání shromážděných námětů a připomínek je zpracováno formou komentářů. Děkujeme všem, kteří nám poskytli svá vyjádření a přispěli tak k úpravám systému vnitřního hodnocení kvality na MENDELU.

Současně uvítáme nové náměty ke zlepšování. Proto dáváme k dispozici formulář, do kterého je možné navrhnout ukazatele, které by odpovídaly požadavkům dané role na hodnocení kvality v rámci dané oblasti činnosti.


V rámci vnitřního hodnocení kvality jsou rozlišovány čtyři úrovně:

 

 

 

I. úroveň - univerzita (role: prorektor, kvestor, kancléř)

II. úroveň - fakulta / VÚ (role: proděkan, tajemník, ředitel VÚ)

III. úroveň (role: garant studijního oboru, vedoucí ústavu, vedoucí pracoviště)

IV. úroveň (role: garant předmětu, akademický/vědecký pracovník, neakademický pracovník, garant kurzu CŽV)


Standardy a postupy hodnocení

Postup hodnocení je popsán v metodikách, které jsou specifické pro jednotlivé úrovně a součásti

MENDELU

Agronomická fakulta

Lesnická a dřevařská fakulta

Provozně ekonomická fakulta

Zahradnická fakulta

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Institut celoživotního vzdělávání

Bližší informace o pilotním vnitřním hodnocení a metodickou podporu poskytují referenti kvality.


Návody pro IV. úroveň pilotního vnitřního hodnocení


Návody pro III. úroveň pilotního vnitřního hodnocení


Harmonogram pilotního vnitřního hodnocení

  • 02. 5. 2017    oficiální zahájení pilotního vnitřního hodnocení
  • 19. 5. 2017    ukončení sběru hodnocení - IV. úroveň
  • 09. 6. 2017    ukončení sběru hodnocení - III. úroveň
  • 30. 6. 2017    ukončení sběru hodnocení - II. úroveň
  • 14. 7. 2017    ukončení sběru hodnocení - I. úroveň
  • 21. 7. 2017    oficiální ukončení pilotního vnitřního hodnocení

 

 

<< <  Červen 2021  > >>
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Oddělení kvality a rizik

KANCELÁŘ

  • Zemědělská 1, 613 00 Brno
  • budova A, 2.NP, dv. č. N2013
  • Rektorát

KONTAKT